Menjadi Lebih baik dan terbaik walaupun buruk dimata orang | Doakan Orang Tua Anda | Sedekahkan harta anda Kepada Fakir Miskin dan Kaum yang tertindas | Hari ini Mungkin kematian menjemput kita tetapi maka dari itu kerjakanlah kebaikan walau di mata manusia tak ada harganya

Wednesday, August 21, 2013

Jang-Oon

Jang Jang Hirup teh teu gampang Teu cukup ku dipikiran Bari kudu dilakonan Jang Jalan kahirupan Heunteu sapanjang na datar Aya mudun jeung tanjakan
Kudu sabar dina kurang Ulah neupak dada beunghar Salawasna kudu syukur Eling ka nu Maha Agung Kade hidep bisi kufur
Jang Cing jadi jalma hade Cing jadi jelema gede Beunghar harta jeumar hate Jang Hidep cing ngajalma Turut parentah agama Ulah jauh ti ulama
Nyobat sareng ahli tobat Dalit sareng para kiyai Hirup keuna ku owah gingsir Ngarah aya anu ngageuing Mangsa lengkah ninggang salah
Cing pinter tur bener Cing jujur ton bohong Ulah nganyeurikeun batur Ngarah hirup loba dulur
Raksa ucap langkah Tekad jeung tabe'at Ngarah pinanggih bagja Salamet dunia akherat
Jang.. Jang… Cing jadi jalma sholeh Jang…. Jang… Hidep cing sholeh

No comments:

Humanity|Respect|Try To Not Cry