Saturday, June 25, 2011

mahfuzhat

mahfuzhat


1. من سار على الدرب وصل

Artinya :
Barang siapa yang berjalan di jalannya maka dia akan sampai2. من جدّ وجد

Artinya :
Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat3. من صبر ظفر

Artinya :
Barang siapa yang bersabar akan beruntung4. من قلّ صدقه قلّ صديقه

Artinya :
Barang siapa yang sedikit kebenarannya sedikit pula temannya5. جالس اهل الصدق والوفاء

Artinya :
Bertemanlah dengan orang yang jujur6. مودة الصديق تظهر وقت الضيق

Artinya :
Kesetiaan seorang tema itu terlihat pada waktu sempit7. وما اللذة الا بعد التعب

Artinya :
Kenikmatan itu akan terlihat setelah bersusah payah

8. جرب و لاحظ تكن عارفا

Artinya :
Coba dan perhatikan maka kamu akan mengetahui

9. الصبر يعين على كل عمل

Artinya :
Sabar itu menolong setiap pekerjaan

10. أطلب العلم من المهد الى اللحد

Artinya :
Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat11. بيضة اليوم خير من دجاجة الغد

Artinya :
Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari12. الوقب اثمن من الذهب

Artinya :
Waktu itu lebih berharga daripada uang13. العقل السليم فى الجسم السليم

Artinya :
Akal yang sehat terletak pada tubuh yang sehat

14. خير جليس فى الزمان كتاب

Artinya :
Sebaik-baik teman duduk adalah buku15. من يزرع يحصد

Artinya :
Siapa yang menanam akan menuai16. خير الأصحاب من يدلك على الخير

Artinya :
Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kamu kepada kebenaran17. لولا علم لكان الناس كالبهائم

Artinya :
Kalaulah tidak karena ilmu mama manusia akan seperti binatang18. العلم فى الصغر كالنقش على الحجر

Artinya :
Ilmu diwaktu kecil bagaikan ukiran di atas batu

19. لن ترجع الأيام التى مضت

Artinya :
Tidak akan pernah kembali waktu yang telah berlalu20. تعلمن صغيرا واعمل به كبيرا

Artinya :
Belajar pada waktu kecil dan amalkan pada waktu dewasa21. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

Artinya :
Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah22. الإتحاد اساس النجاح

Artinya :
Persatuan pangkal keberhasilan23. لا تحتقر مسكينا وكم له معينا

Artinya :
Janganlah menghinakan orang miskin, maka jadilah kamu penolong nya24. الشرف بالأدب لا بالنسب

Artinya :
Kemuliaan itu dengan adab dan bukan dengan nasab25. سلامة الإنسان فى حفظ اللسان

Artinya :
Keselamatan manusia itu terletak pada lidahnya26. ادب المرء خير من ذهبه

Artinya :
Sopan-santun seseorang lebih baik daripada emas nya27. سوء الخلق يعدى

Artinya :
Akhlak jelek itu menyebar

28. آفة العلم النسيان

Artinya :
Bencana ilmu adalah lupa29. إذا صدق العزم وضح السبيل

Artinya :
Apabila ada kemauan disitu ada jalan30. لا تحتقر من دونك فلكل شئ مزية

Artinya :
Janganlah kamu menghina orang lain, karena setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan31. أصلح نفسك يصلح لك الناس

Artinya :
Perbaiki dirimu maka orang akan memperbaiki dirinya32. فكر قبل ان تعزم

Artinya :
Berfikir dahulu baru bekerja33. من عرف بعد السفر استعد

Artinya :
Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah ia

34. من حفر حفرة وقع فيها

Artinya :
Siapa yang mengali lubang maka dia akan masuk ke dalamnya35. عدو عاقل خير من صديق جاهل

Artinya :
Musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh36. من كثر احسانه كثر اخوانه

Artinya :
Siapa yang banyak kebaikan nya, banyak pula temannya37. اجهج ولا تكسل ولا تك غافلا فندمة العقبى لمن يتكاسل

Artinya :
Bersungguh-sungguh dan jangan malas, dan jangan lalai, karena penyesalan itu bagi orang-orang yang malas38. لا تؤخر عملك الى الغد ما تقدر ان تعمله اليوم

Artinya :
Jangan kamu tunda pekerjaan sampai esok apa yang bisa kamu kerjakan sekarang39. أترك الشر يتركك

Artinya :
Tinggalkan kejelekan, maka dia akan meninggalkan

40. خير الناس احسنهم خلقا وأنفع للناس

Artinya :
Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain41. فى التانى السلامة وفى العجلة الندمة

Artinya :
Dalam berhati-hati itu keselamatan dan dalam ketergesa-gesaan itu penyesalan42. ثمرة التفريط الندمة وثمرة الحزم السلامة

Artinya :
Buah dari tergesa-gesa adalah penyesalan, dan buah dari kehati-hatian adalah keselamatan43. الرفق بالضيف من خلق الشرف

Artinya :

Memuliakan tamu sebagian dari akhlak mulia
44. فجزاء السيئة سيئة مثلها

Artinya :

Balasan-kejahatan itu, kejahatan yang sepertinya


ترك الجواب على الجهاهل جواب

Artinya :

Tidak menjawab pertanyaan orang bodoh itulah jawabannya

45. من عذب لسانه كثر اجوانه

Artinya :

Siapa yang manis tutur katanya, maka banyak temannya46. إذا تم العقل قل الكلام

Artinya :

Apabila sempurna akal seseorang, maka sedikit bicaranya47. من طلب اخا بلا عيب بقى بلا اخ

Artinya :

Barang siapa yang mencari teman tidak ada cacat nya, maka dia tidak akan ada teman48. قل الحق ولو كان مرا

Artinya :

Katakan yang benar itu walaupun itu pahit49. خير مالك مانفعك

Artinya :

Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu50. خير الأمور أوساطها

Artinya :

Sebaik-baik urusan itu pertengahan nya51. لكل مقام مقال ولكل مقال مقام

Artinya :

Setiap tempat itu ada pembicaraan, dan setiap pembicaraan ada tempatnya

52. إذا لم تستح فاصنع ماشئت

Artinya :

Apabila tidak malu berbuatlah sesukamu53. ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلا

Artinya :

Bukanlah aib bagi orang yang fakir, tetapi aib itu bagi orang yang pelit54. لكل عمل ثواب ولكل كلام جواب

Artinya :

Setiap pekerjaan itu ada , dan setiap perkataan itu ada jawabannya55. وعامل الناس بما تحب منه دائما

Artinya :

Balasan-kejahatan itu, kejahatan yang sepertinya56. هلك امرؤ لم يعرف قدره

Artinya :

Kebinasaan seseorang, yang tidak tahu diri57. رأس الذنوب الكذب

Artinya :

Pangkal dosa itu adalah bohong58. من ظلم ظلم

Artinya :

Siapa yang menzholimi akan dizhalimi59. ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب

Artinya :

Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghiasi kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu, yaitu kecantikan ilmu dan adab60. لا تكن رطبا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر

Artinya :

Janganlah terlalu keras sehingga kamu mudah dipatahkan, dan janganlah terlalu lunak sehingga kamu mudah dihancurkan61. من اعانك على الشر ظلمك

Artinya :

Balasan-kejahatan itu, kejahatan yang sepertinya62. العمل يجعل الصعب السهلا

Artinya :

Pekerjaan itu membuat yang susah menjadi mudah63. أخي لة تنال العلم إلا بستة سأنبيك ببيان " زكاء, وحرص, واجتهاد, ودرهم, وصحتة الأستاذ وطول الزمان.

Artinya :

Saudaraku kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara Kepintaran, kesungguh-sungguhan, harta benda, dan bersahabat dengan guru, dan waktu yang panjang.64. من تأنى تنال ما تمنى

Artinya :

Siapa yang berharap ia akan mendapatkan yang di harapkan nya65. أطلب العلم ولو بالصين

Artinya :

Tuntutan ilmu walau sampai negeri china66. النظافة من الإيمان

Artinya :

Kebersihan itu sebagian daripada iman67. إذا كثر المطلوب قل المساعد

Artinya :

Apabila banyak peminta-peminta, sedikit yang akan menolong68. لا خير فى لذة تعقب ندما

Artinya :

Balasan-kejahatan itu, kejahatan yang sepertinya69. تنظيم العمل يوفر نصف الوقت

Artinya :

Pekerjaan yang diatur menghemat separo waktu70. رب أخ لم تلده والدة

Artinya :

Balasan-kejahatan itu, kejahatan yang sepertinya71. دووا الغضب الصمت

Artinya :

Obatilah marah itu dengan diam72. الكلام ينفد مالا تنفذه الإبر

Artinya :

Perkataan itu menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum73. ليس كل ما يلمع ذهبا

Artinya :

Bukanlah setiap yang berkilau itu emas74. سيرة المرء تنبئ عن سريرته

Artinya :

Kebaikan seseorang menutupi rahasia nya75. قيمه المرء بقدر ما يحسنه

Artinya :

Balasan-kejahatan itu, kejahatan yang sepertinya76. صدبقك من ابكاك لا من اضحكك

Artinya :

Teman yang sebenarnya adalah yang membuat kamu menangis dan bukan yang membuat kamu tertawa77. عثرة القدم اسلم من عثرة اللسان

Artinya :

Tergelincir kaki lebih selamat daripada tergelincir lidah78. خير الكلام ما قل ودلّ

Artinya :

Sebaik-baik perkataan itu yang sedikit dan beralasan79. كل شيء إذا كثر رخص إلا الأدب

Artinya :

Segala sesuatu itu apabila banyak, maka ia akan murah kecuali sopan santun80. اوا الغضب جنون وأخيره ندم

Artinya :

Awal kemarahan itu kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan

81. العبد يضرب بالعصا والحر يكفيه بالإشـارة

Artinya :

Budak itu dipukul dengan kayu, sedangkan orang yang merdeka itu cukup dengan isyarat82. أنظر ما قال ولا تنظر من قال

Artinya :

Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan83. الحسود لا يسود

Artinya :

Orang yang hasad itu tidak akan mulia84. الأعمال بخواتمها

Artinya :

Pekerjaan itu sampai selesai


85. الإعتراف

إلهى لست للفردوس أهلا

ولا أقوى على النار الجحيم

No comments: