Menjadi Lebih baik dan terbaik walaupun buruk dimata orang | Doakan Orang Tua Anda | Sedekahkan harta anda Kepada Fakir Miskin dan Kaum yang tertindas | Hari ini Mungkin kematian menjemput kita tetapi maka dari itu kerjakanlah kebaikan walau di mata manusia tak ada harganya

Thursday, August 25, 2011

Tips Menampilkan Kembali Menu RUN

* Klik Start > All Programs > Accessories > Command Prompt.
* Ketik regedit lalu tekan ENTER.
* Tekan F3. Pada kotak pencarian yang muncul, ketik norun lalu tekan ENTER.
* Klik dua kali NoRun.
* Kalau nilainya 1, berarti DWORD NoRun aktif, sehingga disembunyikan di Start menu. Ubah nilainya menjadi 0 (nol).
* Tekan lagi F3 dan ulangi langkah di atas untuk mencari NoRun yang lain.

Kalau masih belum tampil, restart Komputer Anda.

No comments:

Humanity|Respect|Try To Not Cry