Menjadi Lebih baik dan terbaik walaupun buruk dimata orang | Doakan Orang Tua Anda | Sedekahkan harta anda Kepada Fakir Miskin dan Kaum yang tertindas | Hari ini Mungkin kematian menjemput kita tetapi maka dari itu kerjakanlah kebaikan walau di mata manusia tak ada harganya

Sunday, April 29, 2012

Bilangan CacahPengertian
Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu {0, 1, 2, 3 ...}. Dengan kata lain himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif. Himpunan bilangan cacah :
C = {0, 1, 2, 3, 4, ....}
Himpunan bilangan cacah memuat beberapa bilangan antara lain :
 1. Himpunan bilangan asli A = { 1, 2, 3, 4, ...}
 2. Himpunan bilangan genap = {0, 2, 4, 6, ...}
 3. Himpunan bilangan ganjil = {1, 3, 5, 7, ...}
 4. Himpunan bilangan kuadrat = {0, 1, 4, 9, ...}
 5. Himpunan bilangan prima = {2, 3, 5, 7, ...}
 6. Himpunan bilangan tersusun (komposit) = {4, 6, 8, 12, ...}
Operasi pada bilangan cacah
 1. Penjumlahan
  • komutatif : a + b = b + a
  • asosiatif : (a + b) + c = a + (b + c)
  • unsur identitas (netral) adalah nol (0)
  • sifat tertutup pada penjumlahan
   Penjumlahan dua atau lebih bilangan cacah selalu menghasilkan bilangan cacah
 2. Pengurangan adalah operasi kebalikan dari penjumlahan a - b = c, sama artinya dengan b + c = a.
 3. Perkalian
  • komutatif : a x b = b x a
  • asosiatif : (a x b) x c = a x (b x c)
  • distributif :
   a x (b + c) = (a x b) + (a x c)
   a x (b - c) = (a x b) - (a x c)
  • unsur identitas perkalian adalah satu (1)
   a x 1 = a
   b x 1 = b
  • semua bilangan cacah dikalikan dengan nol (0), hasilnya nol (0)
   a x 0 = 0
   b x 0 = 0
  • sifat tertutup perkalian
   semua perkalian bilangan cacah menghasilkan bilangan cacah juga.
 4. Pembagian
  • Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian
   a : b = c ⟹ b x c = a
  • 0 dibagi dengan bilangan cacah (kecuali 0), hasilnya nol (0)
  • pembagian dengan 0 tidak didefinisikan.

No comments:

Humanity|Respect|Try To Not Cry