Menjadi Lebih baik dan terbaik walaupun buruk dimata orang | Doakan Orang Tua Anda | Sedekahkan harta anda Kepada Fakir Miskin dan Kaum yang tertindas | Hari ini Mungkin kematian menjemput kita tetapi maka dari itu kerjakanlah kebaikan walau di mata manusia tak ada harganya

Tuesday, July 05, 2011

10 cara agar dicintai Allah

Oleh: Ibnul Qayyim Al-Jauziyah

Sesungguhnya sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan (dari Allah subhanahu wa ta'ala) ada sepuluh sebab:

Membaca dan mentadaburi Al-Qur'an, serta memahami makna-maknanya dan maksud yang terkandung di dalamnya
Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan amalan-amalan yang sunnah sesudah yang wajib
Terus menerus berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, hati, perbuatan maupun keadaan, karena kadar kecintaan tergantung pada dzikirnya
Mengutamakan apa-apa yang Allah cintai daripada apa yang engkau cintai ketika hawa nafsu sedang menguasai
Hati senantiasa menelaah dan memperhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan mendalaminya di taman dan medan ilmu pengetahuan ini
Menyaksikan berbagai kebaikan dan nikmat Allah yang lahir dan batin
Merasa rendah dan tunduk hatinya di hadapan Allah, dan ini merupakan sebab yang sangat menakjubkan
Menyendiri (untuk beribadah) pada waktu turunnya Allah (ke langit dunia pada sepertiga terakhir dari waktu malam) dan membaca kitab-Nya, lalu menutupnya dengan istighfar dan taubathttp://www.blogger.com/img/blank.gif
Bermajelis dengan orang-orang yang mencintai Allah dengan jujur, mengambil buah yang baik dari perkataan mereka, dan engkau tidak berbicara kecuali jika nampak kuat adanya maslahat dalam berbicara dan engkau tau akan menambah manfaat bagi dirimu dan orang lain
Menjauhi setiap sebab yang akan menjadi penghalang antara hati dengan Allah

Sumber: Madaariju As-Salikin karya Ibnul Qoyyim, dikutip dari buku Fikih Doa dan Dzikir, Syaikh 'Abdur Razzaq bin 'Abdul Muhsin Al-Badr
sumber

No comments:

Humanity|Respect|Try To Not Cry